แหวน • 701910621724.jpg
  รหัส : Vo3 รายละเอียด : แหวนลายดอกไม้ เพชร 48 เม็ด 0.70 กะรัต ตัวเรือนทองน้ำหนัก 6.4 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 56 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿30,000

 • 701901818789.jpg
  รหัส : Vo4รายละเอียด : แหวนลายข้าวหลามตัด เพชร 45 เม็ด 0.70 กะรัต ตัวเรือนทอง น้ำหนัก 5.7 กรัม ขนาดแหวนเบอร์49 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿25,500

 • 704042968274.jpg
  รหัส : V10รายละเอียด : แหวนทับทิม 4 เม็ด ตัวเรือนทอง น้ำหนัก 2.6 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 53 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿4,000

 • 704044571822.jpg
  รหัส : V11 รายละเอียด :แหวนเพชร 4 เม็ด 0.80 กะรัต น้ำ 98 (F) vvs1 เบลเยี่ยมคัท เพชรขาว เหลี่ยมสวย เล่นไฟดีมาก ตัวเรือนทอง 90% น้ำหนักรวม 5.2 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 58 สามารถเพิ่ม-ลดขน...
  ฿45,000

 • 704042993656.jpg
  รหัส : V12รายละเอียด : แหวนมุกล้อมเพชร เพชร 30 เม็ด 0.75 กะรัต ตัวเรือนทอง น้ำหนัก 9.2 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 57 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿28,000

 • 704043009076.jpg
  รหัส : V13รายละเอียด : แหวนชาย เพชร 16 เม็ด 0.55 กะรัต ตัวเรือนทอง น้ำหนัก 7.4 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 54 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿35,000

 • 704045990801.jpg
  รหัส : V16รายละเอียด : แหวนเพชรแซมมรกต เพชร 46เม็ด 0.85 กะรัต ตัวเรือนทองขาว น้ำหนัก 3 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 53 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿22,500

 • 704044570818.jpg
  รหัส : V17รายละเอียด : แหวนทับทิมรูปมาคีย์ ข้างเพชร 2 เม็ด 0.20 กะรัต ตัวเรือนทอง น้ำหนัก 4.5 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 53 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿32,000

 • 704044555718.jpg
  รหัส : V19 รายละเอียด : แหวนชายไพลินล้อมเพชร เพชร 11 เม็ด 0.77 กะรัต ตัวเรือนทอง น้ำหนัก 13.8 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 59 สามารถเพิ่มลดขนาดได้
  ฿53,000

 • S__4136984.jpg
  รหัสสินค้า : V30 รายละเอียดสินค้า > แหวนทองลายมังกร ตาฝังพลอยแดง ลวดลายการทำละเอืยด สวยงาม สมส่วน ทอง 90% นำ้หนัก 14 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 58 ไม่สามารถเพิ่ม-ลดขนาดได้ โทร 081-335...
  ฿18,000

 • S__8708120.jpg
  รหัสสินค้า : V 34 <รายละเอียดสินค้า> แหวนทับทิม 7 เม็ด ล้อมเพชร 24 เม็ด 0.24 กะรัต ตัวเรือนทอง 90% น้ำหนักรวม 4 กรัม เพชรขาว เหลี่ยมสวย เล่นไฟดี ขนาดแหวนเบอร์ 58 สามารถเพิ่ม-...
  ฿15,000

 • S__8708111.jpg
  รหัสสินค้า : V 38 <รายละเอียดสินค้า> แหวนลายปูฝังเพชร 16 เม็ด 0.16 กะรัต ตาฝังพลอยแดง 2 เม็ด ก้ามฝังพลอยเขียว 2 เม็ด กะดองฝังทับทิม 1 เม็ด ตัวเรือนทอง 90 % น้ำหนักรวม 3.9 กรั...
  ฿13,000

 • S__70459407.jpg
  รหัสสินค้า : V 39 <รายละเอียดสินค้า> ขายแล้ว แหวนแถว 2 ชั้น ประกอบไปด้วยเพฃรสี่เหลี่ยม 3 ตัง 42 เม็ด รวม 1.26 กะรัต ตัวเรือนทองคำ 90 % น้ำหนักรวม 5.7 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 52โทร...
  ฿0

 • S__70459413.jpg
  รหัสสินค้า : V 41 <รายละเอียดสินค้า> แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ประกอบไปด้วยเพฃร 1 เม็ด 0.16 กะรัต ตัวเรือนทองคำ 90% น้ำหนักรวม 2.9 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 43โทร 081-33-55-330
  ฿9,500

 • S__70459420.jpg
  รหัสสินค้า : V 43 <รายละเอียดสินค้า> แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ประกอบไปด้วยเพฃร 1 เม็ด 0.13 กะรัต ตัวเรือนทองคำ 90% น้ำหนักรวม 3.8 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 48โทร 081-33-55-330
  ฿9,500

 • S__70459424.jpg
  รหัสสินค้า : V 44 <รายละเอียดสินค้า> แหวนเพชรรูปมือ ประกอบไปด้วยเพชร 1 เม็ด 0.02 กะรัต ตัวเรือนทองคำ 90% น้ำหนักรวม 4.5 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 50 โทร 081-33-55-330
  ฿6,000

 • S__70459428.jpg
  รหัสสินค้า : V 45 <รายละเอียดสินค้า> แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ประกอบไปด้วยเพชร 1 เม็ด 0.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำขาว น้ำหนักรวม 4.8 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 50 โทร 081-33-55-330
  ฿9,000

 • S__70459432.jpg
  รหัสสินค้า : V 46 <รายละเอียดสินค้า> แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว ประกอบไปด้วยเพชร 1 เม็ด 0.10 กะรัต ตัวเรือนทองคำ 90% น้ำหนักรวม 2.2 กรัม ขนาดแหวนเบอร์ 53 โทร 081-33-55-330
  ฿8,000
Visitors: 86,532